Đặt một câu hỏi

Gà Xiên Que – Chicken Kebarbs

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch
xien-que-nhat-ban2


Số ký tự đã nhập: