Đặt một câu hỏi

Xúc xích xông khói 99 – smoked sausage chicken 99

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch
xuc-xich-xong-khoi


Số ký tự đã nhập: