Đặt một câu hỏi

Gà rán – Fried chicken

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch
ga-ran7


Số ký tự đã nhập: