Đặt một câu hỏi

Vai Gà – Chicken Spare Rib

Sản Phẩm của Cty Koyu & Unitek
Hơn 50 năm chăn nuôi và chế biến Gà sạch
thit-vai-ga3


Số ký tự đã nhập: