Cơm Thiện Nguyện Lần 9

Buổi phát cơm Thiện Nguyện lần 9

Ngày 15/03/2018 gà chế biến 99 đã trao món ăn ngon tới những mảnh đời cơ cực trong cuộc sống.
"Hãy Chung tay giúp đỡ những mảnh đời cơ cực"
Địa chỉ : B4/118A , Tân Liêm, Phong Phú, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch