Nấu gì hôm nay

Set Combo 4 món cho ngày lễ 30 tháng 4 - vạn người ăn triệu người mê.

29/04/2020, 02:31 AM

Set Combo 4 món cho ngày lễ 30 tháng 4 - vạn người ăn triệu người mê.
1. Gà Xiên que
https://99poultry.com/vn/ga-xien-que-nhat-ban.html
2. Gà Rán
https://99poultry.com/vn/ga-ran-nhat-ban.html
3. Gà Chip
https://99poultry.com/vn/ga-chip-nhat-ban.html
4. Vai gà
https://99poultry.com/vn/thit-vai-ga-tam-uop.html

 

Chia sẻ: