Fresh Chicken

Email

Product Name: Whole chicken w/o head, w/o feet

Product SKU: Ga-Tuoi-002
Rating: Not Rated Yet

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch