Fresh Chicken

Email

Product Name: Breast Fillet with skin on

Product SKU: Ga-Tuoi-010
Rating: Not Rated Yet

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch