Contact

Other information

Other information:

You need order,Please Contact:

KOYU & UNITEK CO., LTD

Factory

Add: Lot C8, Loteco Industrial Park, Bien Hoa, Đong Nai.
Email: ga99poultry@gmail.com
Tel: (+84)0613.994780
Fax: (+84)0613.994779

-------------------------------------------------------------------------

TPHCM

Add:B4/118A Tan Liêm, Phong Phu, Bình Chanh. Tp Ho Chi Minh.
Email: ga99poultry@gmail.com
Tel: (+8408)6289.2092, (+8408)6289.2216
Fax: (+8408) 62892142

----------------------------------------

CN Hà Nội

Add: BT auction area  5_5 Ngu Hiep, Tu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi.


Email: ga99poultry@gmail.com
Tel: (+8404) 3564.0895
Fax: (+8404) 3564.0897

---------------------------------------


CTy TNHH Koyu & Unitek

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch