Recruitment

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh


Tuyển Nhân viên kinh doanh tháng 06/2019
Chức vụ: Nhân viên
Số năm kinh nghiệm: 1 năm
Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch