Xúc Xích OJI

Email

Tên sản phẩm: Xúc Xích Heo OJI

Mã sản phẩm: OJI-Heo
Đánh giá: Chưa có đánh giá

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch