Chính sách chất lượng

Hệ thống Quản Lý Chất Lượng

Công ty Koyu & Unitek thực hiện hệ thống quản lý chất lượng để khẳng định khả năng luôn cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu bắt buộc trong các quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách toàn diện.

Chúng tôi đã không ngừng thoả mãn khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng mà chúng tôi đã cam kết , ngăn ngừa sự không phù hợp và không ngừng cải tiến.

Hệ thống quản lý chất lượng do chúng tôi thiết lập luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008, HACCP Code: 2003 và các Tiêu chuẩn chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quy định của Luật pháp Việt Nam

Cam kết về hệ thống Quản lý Chất Lượng
Koyu & Unitek Việt Nam cam kết xây dựng, lập thành văn bản, áp dụng và duy trì hệ thốngquản lý chất lượng đồng thời thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008, HACCP Code : 2003 và các Tiêu chuẩn chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quy định của Luật pháp Việt Nam.

Chính sách chất lượng
Koyu & Unitek chúng tôi luôn luôn tạo ra các điều kiện phục vụ khách hàng một cách tốt nhất trong tất cả các giải pháp về chỉ tiêu chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất trong ngành Gia cầm với phương châm “ Chất lượng là thương hiệu , Uy tín là tài sản , Sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng là lợi nhuận ” và coi đây là nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững.


Koyu & Unitek

 
 
 

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch