Thịt Gà Tươi Sạch

Email

Tên sản phẩm: Ức Nguyên Xương

Mã sản phẩm: Ga-Tuoi-003
Đánh giá: Chưa có đánh giá

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch