Thiên nguyện lần 4

Buổi phát cơm Thiện Nguyện lần 4.

Sắp bước qua năm mới trong khí trời se lạnh của mùa đông. Ở đâu đó dọc những đoạn đường mà ta bắt gặp những người mà ngày nào họ cũng dãi nắng dầm sương bôn ba trong cuộc sống khó khăn.
Ngày 19/12/2017 Gà chế biến 99 đã trao tay những món ăn ngon tới mảnh đời cơ cực trong cuộc sống.
Ở đâu đó còn có những mảnh đời khổ cực hơn ta , nhưng họ vẫn luôn hướng về ngày mai tươi đẹp.
"Chung tay giúp đỡ những mảnh đời cơ cực"
 

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch