Gà 99 đạt chứng nhận Halal

Từ năm đầu tiên đầu tư vào thị trường Việt Nam cho đến nay, Koyu & Unitek lấy yếu tố nâng cao hệ số an toàn của sản phẩm để thành công, và điều này đã tạo ra cho chúng tôi là người tiên phong trong ngành công nghiệp chế biến gia cầm tại Việt Nam. 

Mục tiêu của chúng tôi là luôn luôn nâng cao chất lượng của quá trình sản xuất, chế biến gia cầm ở Việt Nam bằng cách thực hiện đúng đắn, có trách nhiệm, trung thực. Đây không chỉ là mục tiêu kinh doanh, mà còn mục tiêu của sự nỗ lực, sự cống hiến, trách nhiệm, cá nhân, mỗi thành viên làm việc tại Koyu & Unitek để cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng ở Việt Nam nói riêng và trên thị trường quốc tế nói chung. Điều này có nghĩa là việc quản lý và phát triển kinh doanh của Tập đoàn đã luôn luôn được gắn liền với các nhiệm vụ, quyền lợi, nghĩa vụ đối với môi trường, xã hội và kinh tế.

Vì vậy, ngày 01/01/2015 tổ chức chứng thực Halal  đã chứng nhận các sản phẩm của Koyu & Unitek không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamiah (Luật Hồi giáo) và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất.

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch