Môi trường và năng lượng

Là một nhà sản xuất, Koyu & Unitek luôn ý thức rằng bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng có những tác động đến môi trường xung quanh. Vì thế chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường và tìm cách sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng. Tất cả giải pháp đều hướng đến các mục đích chính: sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào (vật liệu, năng lượng, nguồn nước) và kiểm soát yếu tố đầu ra để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

a. Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng
Nhận biết rằng sử dụng năng lượng một cách hiệu quả là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong thời gian vừa qua cũng như trong tương lai, Koyu & Unitek cũng đang trên hành trình đạt đến mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng bằng các biện pháp bao gồm:
• Nâng cao chất lượng quản lý
• Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng có thể tái tạo
• Sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng thay cho các thiết bị cũ

b. Sử dụng nguồn nước hiệu quả và tiết kiệm
Nước là một tài nguyên quan trọng phục vụ cho quá trình sản xuất của Koyu & Unitek. Ý thức được sự quan trọng của tài nguyên này đối với cuộc sống con người trong bối cảnh nguồn nước ngầm đang cạn kiệt và ô nhiễm, Koyu & Unitek cam kết sẽ sử dụng nước một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất bằng các biện pháp tiết kiệm và tái sử dụng.

c. Kiểm soát và xử lý tốt chất thải
Với mục tiêu là giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường, Koyu & Unitek đặt vấn đề về phát thải ngay từ những giai đoạn đầu tiên trong các quy trình quy hoạch xây dựng và cố gắng quản lý chặt chẽ nhất có thể về vấn đề này trong suốt quá trình hoạt động của mình. Chúng tôi tự hào rằng Koyu & Unitek đang vận hành cơ chế quản lý, kiểm soát và xử lý chất thải đảm bảo an toàn với môi trường tuân theo các tiêu chuẩn tiên tiến trong tất cả các hoạt động của Koyu & Unitek và sẽ tiếp tục cải tiến hơn trong tương lai.