Người lao động

a. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Nhu cầu được làm việc trong điều kiện an toàn và được chăm lo về sức khoẻ của người lao động là chính đáng, Koyu & Unitek cam kết:
• Trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động và những biện pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc.
• Tổ chức các chương trình hướng dẫn và đào tạo an toàn thường niên cho người lao động.
• Xây dựng hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy tại tất cả các trụ sở, địa điểm hoạt động và đảm bảo 100% người lao động được huấn luyện về phòng cháy chữa cháy mỗi năm một lần.
• Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Ngoài bảo hiểm sức khỏe theo pháp luật, người lao động còn được cung cấp những gói khám sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn.

b. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG ĐA DẠNG, TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT VÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Với quy mô hiện tại, Koyu & Unitek đang là nơi công tác của hơn 600 lao động thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và làm việc trong nhiều điều kiện khác nhau (văn phòng, nhà máy sản xuất, các trang trại...). Chúng tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc văn hoá, văn minh cho tất cả mọi thành viên của công ty. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn đối xử với các nhân viên của mình và khuyến khích tất cả mọi người trong Koyu & Unitek đối xử với nhau trên nguyên tắc: Đối xử tôn trọng, bình đẳng, không phân biệt giới tính, vùng miền, tôn giáo.

C. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO TẤT CẢ CÁC QUYỀN LỢI MÀ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH.
Quan hệ giữa Koyu & Unitek và người lao động được xác lập trên cơ sở tự nguyện. Koyu & Unitek cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi của người lao động thuộc công ty:
• Mọi quyền lợi của người lao động theo Bộ Luật Lao động đều được đảm bảo.
• Koyu & Unitek  tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.
• Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng cho toàn bộ nhân viên.
• Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

D. GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN ĐƯỢC GHI NHẬN VÀ BÙ ĐẮP THOẢ ĐÁNG
 Luôn ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực cùng với các giá trị lao động của tất cả các nhân viên trong hành trình lớn mạnh và trong từng thành công của Koyu & Unitek, chúng tôi muốn từng thành viên của công ty nhận được những gì họ xứng đáng. Tại Koyu & Unitek chúng tôi có các chính sách về tiền lương rõ ràng và công bằng để đảm bảo từng thành viên của Koyu & Unitek sẽ có một mức thu nhập tốt và thoả đáng với công sức và tâm huyết của họ.